Salir
Edificio Interfacultades, 1ª Planta, Plaza San Francisco, 50009, Zaragoza gesinves@unizar.es 876 55 35 83

E29_23R: Grupo de espectroscopía analítica y sensores (GEAS)

Código
E29_23R
IdGrupo
1047
Interno-Externo
Interno
Investigador responsable
PÉREZ ARANTEGUI, JOSEFINA
Miembros del grupo
ABAD ÁLVARO, ISABEL
BEN JEDDOU , KHAOULA
BOLEA MORALES, EDUARDO
GÓMEZ COTÍN, MARÍA TERESA
JIMÉNEZ GARCÍA-ALCALÁ, MARÍA SIERRA
VIDAL IBÁÑEZ, JUAN CARLOS
Miembros externos del grupo
DIEZ DE PINOS LOPEZ, NEREA
GALLEGO VAZQUEZ, CARMEN PILAR
VELARTE MOLINER, MARIA ROSARIO
Miembros colaboradores del grupo
ABAD ÁLVARO, ISABEL
BEN JEDDOU , KHAOULA
BOLEA MORALES, EDUARDO
GÓMEZ COTÍN, MARÍA TERESA
JIMÉNEZ GARCÍA-ALCALÁ, MARÍA SIERRA
VIDAL IBÁÑEZ, JUAN CARLOS
Coinvestigador
LABORDA GARCÍA, FRANCISCO CARLOS
Técnico
BARANGUÁN BADÍA, MARÍA TERESA
GUITART DE JUAN, ANA PILAR